Mangelfuld isolering

 

En kunde havde for nyligt fået opført en fransk altan/kvist på sit hus, i forbindelse med en tagrenovering. Kort efter, begyndte kunden at opleve kraftig nedkøling af huset, samt træk fra altanen. I den forbindelse blev der arrangeret et møde på adressen, hvor din-byggerådgiver samt entreprenøren dukkede op. Din-byggerådgiver gennemgik det udførte arbejde med termografisk kamera samt sondekamera. Det viste sig hurtigt, at der ikke var udført tilstrækkelig isolering, eller påført gode nok vindstoppere i forbindelse med opførslen altanen.

For at sikre sig at der var blevet målt og undersøgt korrekt, blev det besluttet at tage en del af gulvet op ved besøget. Da det stod klart at der var store mangler i isoleringsarbejdet, aftalte parterne, inklusiv din-byggerådgiver, hvordan arbejdet skulle udbedres, og hvornår.