Mangelfuld radonsikring

 

 

En kunde ønskede et radontilsyn i forbindelse med opførelse af et typehus. Under tilsynet blev det konstateret at radonsikringen var så mangelfuld, at der efter indflytningen ville være risiko for radon i boligen. Vi udarbejdede dermed en tilsynsrapport som blev sendt til typehusfirmaet. Derefter blev der aftalt udbedring og løsning af problemet. Det var her vigtigt at få løst problemet inden de var nået så langt i byggeprocessen, til at problemløsningen ville blive uoverskuelig, og svær at redde op på.