Tilsyn ved nybyggeri

En kunde havde for nyligt fået bygget nyt hus, og manglede kun det indvendige malerarbejde før huset var klar til overtagelse. Din-byggerådgiver var her blevet kontaktet for at foretage et tilsyn af det nybyggede hus. I forbindelse med det almindelige tilsyn, opdager din-byggerådgiver via målinger, at fugtigheden i væggene er for høj. Der blev derfor taget kontakt til entreprenøren, for at få rettet op på problemet. Mens husejeren var nervøs for om hele processen nu gik i stå, fik din-byggerådgiver aftalt tørring af huset med entreprenøren, og malerarbejdet blev genoptaget indenfor kort tid.

Dette er et typisk eksempel på en udfordring som er næsten umulig for kunden selv at opdage. Derudover ville det have fået væsentlige konsekvenser, hvis problemet ikke var blevet opdaget i rette tid.