Vandskade

 

En kunde i Måløv har fået bygget en tilbygning til sin bolig, og i forbindelse med tagarbejdet, kommer der store regnskyl. Taget blev lukket, isoleret og lofter monteret. I forbindelse med et tilsyn fra din-byggerådgiver viste det sig hurtigt, at undersiden af tagfladen var angrebet af skimmelsvamp. Ligeledes var der ikke tilstrækkeligt fald på paptaget, og der manglede et afløb fra taget. Dette blev undersøgt nærmere ved destruktive indgreb. Der blev holdt møde med entreprenøren og løsningen blev, at hele taget blev revet af og nye krydsfiner og papdækning blev udført med korrekt fald.