Vintertid er sæson for skimmelsvamp

Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i vores ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader.

Når temperaturen falder ude, er det godt at krybe sammen indenfor i varmen. Hvis man bor i et ældre hus, der i forvejen kan have svært ved at holde på varmen, får mange på grund af kulden ikke luftet tilstrækkeligt ud.
– Luftfugtigheden stiger for meget, når man ikke får luftet ud. Det er en af de ting, der kan føre til dårligt indeklima, og særligt i ældre huse med høj luftfugtighed er der forøget risiko for angreb af skimmelsvamp på grund af de ofte mange kuldebroer.

En anden risiko ved dårligt opvarmede huse er, at man prøver at spare på varmen ved at lukke enkelte rum af.
– Fugtig opvarmet luft vil trænge ind i de nedkølede rum og kondensere. Det sker på grund af den lavere temperatur i rummet. Luften kan ikke bære så meget fugt, og derfor sker der en opfugtning af omgivende overflader og inventar i rummet med risiko for efterfølgende skimmelangreb.
– I stedet bør man have radiatorer tændt på en passende temperatur i alle rum og på kolde dage.

Men oplever du, at der generelt er meget koldt i din bolig, kan der være god grund til også at tjekke din bolig for utætheder i klimaskærmen.
– Hvis varmen forsvinder ud i det fri, betyder det ofte, at der er utætte vinduer eller en revne ved lofter, mure og sokkelen, manglende vindspærre i loftkonstruktion eller lign.

Skal man sikre det gode indeklima og samtidig minimere husets energiforbrug på længere sigt, er det først og fremmest utætheder på vinduer, døre, tag og mure, som husejeren skal være opmærksom på.
– Man kan finde utæthederne i klimaskærmen ved at få termograferet sit hus i denne lidt koldere tid. Det vil afsløre, kuldebroer, områder med fugt samt dårligt isolerede konstruktioner. Få lavet en fugtteknisk gennemgang af Deres bolig.

Kontakt:
Dinbyggerådgiver.dk – 7025 8585