Din byggerådgiver
En illustration af et hvidt hus med terrasse og baghave.Synlig Trustpilot logo med 5 stjerner nedenfor.
Min nybyggede bolig skal tjekkes (5 år)

5-års gennemgang

Vær sikker på, at få udbedret de fejl og mangler, der først viser sig i din bolig i løbet af boligens 5 første leveår, eller som har været under observation siden 1-års gennemgangen.
Få tilbud på 5-års gennemgang

5-års gennemgang er til dig der:

Har købt en projektlejlighed, et nybygget hus eller fået renoveret din bolig for under 5 år siden.
Ønsker en uvildig garant for, at kvaliteten på dit nybyggeri stadig er i orden efter 5 år.
Vil sikre dig, at du får anført de fejl og mangler, som skal anføres ved 5-års gennemgangen, så du ikke taber retten til at få dem udbedret uden meromkostning.
Vil fange de eventuelle fejl og mangler, der først viser sig i løbet af boligens 5. leveår, samt de fejl og mangler, der har været under observation siden eftersyn ved 1-års gennemgangen.
Vil undgå at blive kastebold mellem forsikringsselskab og entreprenør.
Vil have en uvildig og professionel byggesagkyndig ved din side, der kun repræsenterer dig, så du er på lige fod med sælger, der typisk er repræsenteret af en entreprenør.
Ønsker en uvildig byggesagkyndig ved din side, der taler samme sprog som entreprenøren og kender lovgivningen ved denne slags eftersyn.
Ønsker en korrekt rapport, der dokumenterer alle eventuelle fejl og mangler, så du står juridisk stærkt overfor entreprenøren.

Når du vælger 5-års gennemgang, er du sikret:

1 At dinbyggerådgiver.dk gennemgår hele din bolig, både ude og inde, og noterer alle eventuelle fejl og mangler ned – store som små. Dette sker før den endelige 5-års gennemgang, så I er godt forberedte.
2 En let overskuelig rapport med liste over fejl samt krav om udbedring. Rapporten sendes til entreprenøren og har juridisk vægt i forbindelse med en eventuel uenighed med entreprenøren.
3 En velforberedt byggesagkyndig, som medbringer alt det måleudstyr, der er brug for til en professionel gennemgang af boligen.
4 En klar aftale med entreprenøren om, hvordan eventuelle fejl og mangler udbedres.
5 Adgang til et helt team af byggesagkyndige med hver deres håndværksmæssige speciale, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i processen.
Få tilbud på 5-års gennemgang
Tip!

Skriv 5-års gennemgang ind i købskontrakten

Du har kun ret til 5-års gennemgang, hvis det er skrevet ind i din købskontrakt fra starten. Det er vigtigt at få skrevet 5-års gennemgangen ind i kontrakten, da nogle typer fejl først viser sig i løbet af boligens 5 første leveår. Det kan også være, at I har noteret obs-områder ved 1-års gennemgangen, der skal tjekkes nu. Hvis du ikke har indskrevet 5-års kontrol i din kontrakt, risikerer du, at du selv skal hæfte for udbedring af fejl og alle mangler ved boligen.
Rådgiverpakken:

5-års gennemgang

Få tilbud på rådgiverpakken
dinbyggerådgiver.dk gennemgår din nye bolig fra a - z, både inde og ude, inden selve 5-års eftersynet.
Registrering af fejl og mangler i en let overskuelig rapport, som du sender til entreprenøren. Entreprenøren kan nu udbedre fejl og mangler inden 5-års eftersynet.
Du kan vælge at have dinbyggerådgiver.dk med til selve gennemgangen, hvis du ønsker dette.

FAQ om 5-års eftersyn

Hvad er 5-års eftersyn?

Når du har købt en projektlejlighed, et nybygget hus eller har fået renoveret din bolig for 5 år siden, er det en god ide at få lavet en 1- og 5-års kontrol af boligen, så du opdager de fejl, der først viser sig efter boligens første og femte leveår. Ved 5-års eftersynet bliver alle de obs-punkter, I har noteret ved 1-års gennemgangen også fulgt op på. Hvis fejl og mangler opdages her, skal entreprenøren typisk udbedre dem uden merudgifter for dig. For at få en 5-års kontrol af din bolig, skal det stå i købskontrakten fra starten.

Hvornår skal der være 5-års eftersyn?

5-års eftersynet skal normalt være foretaget senest 30 dage før udløbet af perioden på 5 år efter afleveringen. Indkaldelsen til 5-års eftersynet skal være skriftlig og skal normalt ske med højst 60 og mindst 10 arbejdsdages varsel. 

Hvem indkalder til 5-års kontrol?

Det er dit ansvar at indkalde din entreprenør til 5-års kontrol. Det skal normalt ske med højst 60 og mindst 10 arbejdsdages varsel. Din entreprenør har pligt til at deltage i 5-års eftersynet, hvis du har skrevet det ind i købskontrakten.

Hvad er reglerne for 5-års eftersyn?

Der afholdes ikke 5-års kontrol, hvis aftalegrundlaget for byggeriet er AB Forbruger. Hvis det i stedet er AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder af 2018) eller ABT18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser, som er den situation, hvor hovedentreprenøren også har en ingeniør og arkitekt tilknyttet), vil der typisk holdes 5-års gennemgang.

Kontakt din byggerådgiver
Telefon: 7025 8585 Mail: kontakt@dinbyggeraadgiver.dkByggerådgiver logo
Om dinbyggerådgiver.dk
dinbyggerådgiver.dk er din garant for kvalitet og tryghed mens du bygger. Skal du bygge om, bygge ud, bygge nyt - vi står bag dig fra start til slut. Vi er din uvildige partner som rådgiver objektivt og konkret, vi er ikke i lommen på nogen, og vi træder også gerne ind hvis tingene er ved at gå skævt. Vi har stor erfaring i byggerådgivning fra A til Z. 

Tryk på knappen herunder, så hører du fra os indenfor et døgn. Vi glæder os til at bygge sammen med dig.
Kontakt os i dag
Kontakt / åbningstider
Man-fre: 8.00 - 16.00
7025 8585
kontakt@dinbyggeraadgiver.dk
Besøg os på facebook
Postadresse/hovedkontor, samt Storkøbenhavn & Nordsjælland:
Park Alle 380
st. 2625 Vallensbæk
Sjælland & øerne:
Vinhusgade 11B
4700 Næstved
Jylland & Fyn:
Rytoften 5, 2. sal, lokale 5
8210 Aarhus V
Børsen gazelle logo fra 2019
Stolt modtager af Gazelle prisen
Byggerådgiver logo
Din Byggerådgiver ApS
CVR: 42111031
Anmeldt som fremragende
5 Trustpilot rating stjernertrustpilot white
Kontakt os